Voor wie is zelfredzaamheid?

Stichting Fin-zo biedt begeleiding aan mensen die tijdens het traject van bewindvoering weer zelfstandig hun financiën willen beheren, het zgn. zelfredzaamheidstraject.

Dit traject duurt ongeveer 1 jaar waarin wij u begeleiden om zelfstandig weer uw eigen financiën te beheren d.v.m. maandelijks leefgeld, het doen van aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van evt. kwijtscheldingen etc.

In onderling overleg tussen u en uw bewindvoerder zal er besloten worden of u in aanmerking komt voor dit traject en zo ja, wanneer.