Voor wie is beschermingsbewind?

Voor meerderjarigen (18 jaar en ouder) die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun eigen geldzaken goed te kunnen regelen door

* hun lichamelijke of geestelijke toestand
* het hebben van (problematische) schulden,
is het mogelijk om een beschermingsbewindvoerder aan te stellen.

Hoe gaan wij te werk?

U meldt zich aan via de website, mail of telefonisch. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek dient u voldoende financiële informatie te verstrekken waarna vervolgens Stichting Fin-zo een inventarisatie maakt van uw situatie om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is.
Aan de hand van dit gesprek kunt u besluiten of u met ons in zee wilt gaan en kunnen we een vervolgafspraak plannen voor een intakegesprek. Wij zullen u begeleiden in het verdere aanvraagtraject. De rechter beoordeelt de aanvraag. Als het beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter dan komen de financiële zaken voor bepaalde of onbepaalde tijd onder beheer van de bewindvoerder.
Een beschermingsbewindvoerder heeft tot taak uw financiële belangen te beschermen, is een onafhankelijke partij en is tevens goed op de hoogte van de regelgeving.

Vanaf 1 januari 2015 wordt een tariefstructuur gehanteerd, welke is vastgesteld door Veiligheid en Justitie:

Intakegesprek € 586,00
Intakegesprek met vooraf budgetbeheer € 439,00
Bewind € 103,75 per maand / € 1.245,00 per jaar
Beheer PGB € 45,75 per maand / € 549,00 per jaar
Opmaken eindrekening & verantwoording € 220,00

Tarieven voor een 2-persoonshuishouden*:

Intakekosten € 703,00
Intakegesprek met vooraf budgetbeheer € 526,00
Bewind € 124,42 per maand / € 1.493,00 per jaar
Opmaken eindrekening & verantwoording € 264,00

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de persoon in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.