Stichting Fin-zo is een professionele, onafhankelijke, kleinschalige stichting die zonder winstbejag het vermogen beheert van mensen die
* daar tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke toestand en/of
* het hebben van (problematische) schulden
* het niet meer in het bezit zijn van een betaalrekening.
Wij zijn een stichting waarbij mensen centraal staan.

Deze kleinschaligheid maakt een persoonlijk en integer beheer van uw financiën mogelijk waarbij het leveren van maatwerk en kwaliteit voorop staan.

Tevens bieden wij begeleiding aan mensen die na het traject van bewindvoering weer zelfstandig hun financiën willen beheren, het zgn. zelfredzaamheidstraject. Dit traject duurt ongeveer 1 jaar waarin wij u begeleiden om zelfstandig weer uw eigen financiën te beheren, aangifte inkomstenbelasting te doen, het aanvragen van evt. kwijtscheldingen etc.

Bent u om één of andere reden niet meer in het bezit van een betaalrekening, dan kan Stichting Fin-Zo voor u een convenantrekening openen op het moment dat u bij ons onder bewind staat.

Wanneer u vindt dat wij de aangewezen organisatie zijn om u hierbij van dienst te kunnen zijn kunt u telefonisch of via deze site contact met ons opnemen om uw situatie te bespreken.
Voor het eerste vrijblijvende contact brengen wij uiteraard geen kosten bij u in rekening.