Schuldhulpverlening:

Is er in uw situatie ook sprake van schulden dan zullen wij de schulden inventariseren en beoordelen of de schulden volledig terugbetaald kunnen worden. Indien dit mogelijk is dan gaan wij betalingsafspraken maken met de schuldeisers. Het kan zijn dat de schulden zo enorm zijn dat u het niet kunt afbetalen in 3 jaar altijd, wij spreken dan van problematische schulden.
Wij zullen dan met u de schuldhulpverlening gaan aanvragen bij de Gemeente waar u onder valt, mits uw leefsituatie stabiel is. Deze zet het minnelijke traject in werking.
Mocht dit lukken dan duurt dit 3 jaar en sluit u het af tegen finale kwijting. Gaat dit niet lukken omdat meerder schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel, dan zullen wij u voorbereiden op een eventuele Wsnp ( Wet schuldsanering natuurlijke personen).

De Wsnp duurt 3 tot 5 jaar en als u deze goed doorloopt sluit u het af met een schone lei. Het zal een zware periode zijn waar u met een minimumbedrag zult moeten rondkomen en er niet veel ruimte zal zijn voor extra’s.
Als om uiteenlopende redenen een minnelijke regeling of WSNP niet mogelijk is, is de taak van de bewindvoerder de situatie zoveel mogelijk te stabiliseren tot het moment dat een minnelijke regeling of WSNP weer binnen bereik komt. Dit laatste kan soms jaren duren!

Het zal niet makkelijk zijn om van weinig geld rond te komen. Alleen door een goede samenwerking kunt u, zo snel als mogelijk, uit de schulden komen. De snelheid hangt af van uw inkomen en medewerking.
Belangrijk is, ook al zit het soms tegen, om met elkaar in gesprek te blijven en met respect en beleefdheid met elkaar om te gaan.

 

Vanaf 1 januari 2015 wordt een tariefstructuur gehanteerd, welke is vastgesteld door Veiligheid en Justitie:

Intakegesprek € 586,00
Intakegesprek met vooraf budgetbeheer € 439,00
Bewind met problematische schulden € 134,25 per maand / € 1.611,00 per jaar
Opmaken eindrekening & verantwoording € 220,00

Tarieven voor een 2-persoonshuishouden*:
Intakekosten € 703,00
Intakegesprek met vooraf budgetbeheer € 526,00
Bewind met problematische schulden € 161,00 per maand / € 1.932,00 per jaar
Opmaken eindrekening & verantwoording € 264,00

* Van een 2-persoonshuishouden is sprake als de persoon in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.